Sakai Kohaku

£595.00

Availability In stock
Age

Tosai

Breeder

Sakai SFF

Gender

Unknown

Type

Kohaku

Size

32cm

Koi Number

WK279

Comes with Breeder Certificate

£595.00